Roerdalen in beweging
samen doen, samen bewegen!

Roerdalen in beweging!

Met dit moto wordt in de Gemeente Roerdalen invulling gegeven aan het Beweegakkoord zoals dat medio 2020 in Roerdalen tot stand is gekomen. Belangrijkste punt: voor nieuwe initiatieven op het gebied van sport en bewegen is per jaar € 20.000,- beschikbaar.  

Beweegakkoord – zo is het begonnen

In 2018 heeft de overheid het nationale sportakkoord getekend. Dit heeft als doel dat iedereen, met plezier kan meedoen aan sport- en beweeg activiteiten, nu en in de toekomst, ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving.

De Gemeente Roerdalen heeft dit samen met vele verenigingen, partners en inwoners in 2019 en 2020 uitgewerkt in het Beweegakkoord. Het heeft een looptijd van 3 jaar en per jaar valt er € 20.000,- te verdelen. Ten gevolge van Covid-19 is het bedrag voor 2020 doorgeschoven zodat er in 2021 maar liefst € 40.000,- te verdelen is en in 2022 nog € 20.000,-

Het Beweegakkoord kunt u hier downloaden 

Beweegakkoord Roerdalen
Beweegakkoord Roerdalen - juli 2020.pdf (3.25MB)
Beweegakkoord Roerdalen
Beweegakkoord Roerdalen - juli 2020.pdf (3.25MB)

Dit zijn de speerpunten voor Roerdalen

Samen met de verenigingen, partners en inwoners zijn er 3 speerpunten opgesteld.

1) Samen vaardig bewegen: 
Alle kinderen en jongeren in Roerdalen kunnen opgroeien en zich ontwikkelen in een gezonde omgeving, vol mogelijkheden om te sporten  en bewegen.

2) Iedereen doet mee: 
Kwetsbare inwoners doen mee en kunnen op hun manier en niveau sporten en bewegen. Sport en bewegen brengt mensen samen en laat iedereen meedoen.


3) Vitale sport- en beweegaanbieders:
Verenigingen en sportaanbieders zijn belangrijk voor de leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen. Ze worden ondersteund en geholpen om zelf ook vitaal te worden en te blijven.
 

Meer informatie vindt u in het Beweegakkoord.

Zo is het opgezet

De nieuwe initiatieven staan centraal.

De organisatie erom heen is eenvoudig van opzet en bestaat uit een Kernteam, enkele Begeleiders en een aantal Ondersteuners. 

En natuurlijk zijn er Supporters. Dit zijn verenigingen/partners die gereageerd hebben op vragen en enquêtes en natuurlijk iedereen die sport en beweging een warm hart toedraagt.

De Spelregels om mee te doen vindt u hier